Florien interviewt Roos van der Voort over het nieuwe boek ‘Durf te doen wat onbekend is’ is dat ze samen met Hilde Swets schreef.

Roos werkt binnen de Hogeschool Leiden als leider van Centrum onderwijs & innovatie Leiden, een afdeling die zich richt op professionalisering in het onderwijs. Daarnaast werkt ze vanuit Ruimtehouders als trainer en transitiecoach. Dit doet ze samen met Hilde Swets. Ze geven trainingen en begeleiden teams en leiders in allerlei sectoren, in het omgaan met het onbekende en hoe je de golfbeweging – zoals zij deze beschrijven in hun boek – als vernieuwende veranderstrategie kunt inzetten.  

In de podcast praten Florien en Roos over:

 • Veel mensen verlangen naar verandering, maar hoe maak je verandering onderdeel van je leven?
 • De wens voor verandering speelt op heel veel lagen, bij mensen individueel, maar ook bij teams en organisaties. Hoe krijg je dat voor elkaar, terwijl regels en procedures vaak zo leidend zijn, en oude systemen knellen?
 • Iedereen beweegt anders in verandering en hoe maak je daar gebruik van?
 • 2 manieren hoe mensen omgaan met verandering; dat herkennen helpt bij het zien hoe anderen met verandering omgaan;
 • De euforie als je gesprongen bent, waar laat je je leiden door belemmeringen?
 • De rol van je moment pakken
 • Dat co-creatie echt iets anders is dan samenwerken
 • In hun hoe-dan-boek lees je hoe je omgaat met verschillende type veranderaars in je team
 • De rol van ritme en golfbeweging, van het bekende naar het onbekende gaan, en vervolgens tot nieuw weten komen
 • In het onbekende heb je het nieuwe te vinden (en wat dat bij je losmaakt)
 • De krachtige energie van spelen in het onbekende
 • De tools die je nodig hebt als coach die veranderprocessen begeleidt, en welke cliënten je niet moet willen hebben
 • Waarom nieuw leiderschap en vrouwelijke energie samengaan, maar in het onderwijs juist niet
 • Het geheim van versnellen, en hoe de poldercultuur en harmonie daar niet bij helpt
 • Wat het onbekende en rust met elkaar te maken hebben

Vind het boek op www.durftedoenwatonbekendis.nl

Meer informatie en de online queste: www.ruimtehouders.nl